2 nye rapporter fra Center for Selvmordsforskning

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet to nye rapporter med fokus på unge.

  • Sårbarhed og (mis)trivsel blandt unge – i Folkeskolens ældste klasser
  • Travellers i de gymnasiale uddannelser på Fyn

Forskning indenfor unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd er mangelfuld, ligesom der mangler indsigt i hele den proces og de faktorer, som kan føre til selvskade. Center for Selvmordsforskning har gennemført forskningsprojektet Unges livsstil og trivsel – CASE-undersøgelsen med det formål at undersøge om der er sket et fald eller en stigning i antallet af unge folkeskoleelever i 9. klasse, som udviser en selvskadende adfærd.

Hovedparten af børn og unge i Danmark trives, men et mindretal er sårbare, har tanker om selvskade, skader sig selv, eller mangler livsmod og forsøger at tage livet af sig. Det er unge i en alder, hvor de i det daglige er omgivet af forældre, lærere, klassekammerater og eventuelt søskende. Det er unge, som ikke er indlagt på sygehus, og som ikke har en diagnose på en psykisk sygdom. Det er unge, som går i skole, ungdomsskole og som eventuelt har et job efter skoletid.

Langt de fleste stiller i forbindelse med unges selvskadende adfærd spørgsmålet hvorfor, men der er ingen enkle og éntydige forklaringer herpå, og det er ikke muligt at angive én enkel faktor, som forklarer fænomenet, eller som kan forudsige hvert enkelt tilfælde. Der er snarere tale om, at selvskadende adfærd må anskues og forklares multifaktorielt og multidisciplinært.

Forskningsprojektet er gennemført via omfattende dataindsamling og giver en meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til selvskade. En indsigt og viden, som kan danne grundlag for forskningsbaseret forebyggelse.

Dataindsamling til Unges livsstil og trivsel – CASE-undersøgelsen er gennemført i 2001-2002 og 2006-2007 med støtte fra Egmont Fonden.

Travellers er et interventionsprogram til sårbare unge, som er udviklet af skylight, New Zealand, og udbydes af Center for Selvmordsforskning med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Yderligere oplysninger

Rapporterne er tilgængelige til download som white paper. Rapporterne kan endnu ikke bestilles i trykt udgave.

Rapporterne kan downloades her

Udgivet den 18.02.2009