Center for Selvmordsforsknings registre opdateret

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning fører to offentlige registre: Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg.

  • Register for Selvmord er opdateret og dækker nu perioden 1970 – 2006. Registret er landsdækkende og er baseret på Dødsårsagsregistret som udarbejdes af Sundhedsstyrelsen.
  • Register for Selvmordsforsøg er opdateret og dækker nu perioden 1989 – 2007. Registret indeholder oplysninger om selvmordsforsøg foretaget af personer bosiddende i det tidligere Fyns Amt, som efterfølgende har været i med en somatisk eller psykiatrisk afdeling i forbindelse med selvmordsforsøget.

Statistik

På centrets hjemmeside er det muligt at sammensætte statistiske forespørgsler fra både Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Data kan vises som grafer og tabeller.

Link til Statistikbanken

Udgivet den 20.08.2009