Forebyggelse

I Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 1998) beskrives en forebyggende indsats på tre niveauer:

  • specifik forebyggelse
  • risikofaktorer og risikogrupper
  • generel forebyggelse

Nedenfor gengives uddrag af handlingsplanen.

Specifik forebyggelse

Herved forstås initiativer eller handlinger, der griber forebyggende ind i selvmordsprocessen i forhold til personer med selvmordsovervejelser eller i forhold til personer, der har forsøgt selvmord.

Risikofaktorer og risikogrupper

Bag hvert enkelt selvmord og hvert enkelt selvmordsforsøg vil der altid ligge en personlig historie, men samtidig kan der peges på bestemte grupper i samfundet, der har en øget risiko for selvmordsadfærd. Kendskab til disse grupper og til de risikofaktorer, der gør sig gældende, er derfor af stor betydning, når man skal udpege mulige veje til forebyggelse af selvmordsadfærd.

Risikogrupper

  • psykiske sygdomme
  • alkohol- og stofmisbrug
  • tidligere selvmordsforsøg
  • fysiske sygdomme
  • efterladte efter selvmord
  • ældre

Generel forebyggelse

Ved generel forebyggelse sigtes på at fremme positive udviklingstendenser for alle borgere og at styrke den enkeltes ressourcer og modstandskraft. Der sigtes ligeledes på at ændre de forhold, der producerer problemer i samfundsstrukturen samt at minimere belastninger i de forskellige befolkningsgrupper.

Link til projekter

Se link til interne og eksterne projekter til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Her gives også en oversigt over projekter, der er støttet af Socialministeriet. Klik her.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015