Karin Aaskov Overgaard
Kontorfuldmægtig

Karin Aaskov Overgaard
Telefon: 63 11 21 82

Uddannelse

Kontorassistent

Arbejdsområder

Varetagelse af centrets økonomi og bogholderi
Løn-og Personaleadministration
Planlægning og gennemførelse af seminarer og konferencer
Korrekturlæsning
Informations- og formidlingsaktiviteter
Stedfortræder for centerlederen i dennes fravær

Indgår i ad hoc opgaver, vidensformidling samt det daglige arbejde på centret.