Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Syddansk Universitet
Centerleder, Ph.d. Claus Michelsen (formand)

Efter indstilling fra den afgående bestyrelse
Sognepræst, foredragsholder og konsulent Ole Kamp (næstformand)

Børne- og Socialministeriet
Fuldmægtig Anne Skov Christensen

Kommunernes Landsforening
Posten er vakant

Sundheds- og ældreministeriet
Sektionsleder Kirsten Hansen

Danske Regioner
Posten er vakant

Center for Selvmordsforskning
Sundhedsfaglig akademisk medarbejder, cand.scient.san Christina Petrea Larsen

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-filen
Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 18/04/2018