Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Syddansk Universitet
Centerleder, Ph.d. Claus Michelsen (formand)

Efter indstilling fra den afgående bestyrelse
Sognepræst, foredragsholder og konsulent Ole Kamp (næstformand)

Børne- og socialministeriet
Fuldmægtig Jeppe Villumsen

Kommunernes Landsforening
Børn- og Ungeoverlæge Susanne Buhl

Sundheds- og ældreministeriet
Fuldmægtig Sarah Bang Refberg

Danske Regioner
Klinisk professor Elsebeth Stenager

Center for Selvmordsforskning
Sundhedsfaglig akademisk medarbejder, cand.scient.san Christina Petrea Larsen

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-filen
Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 19/12/2016