Handleplaner i gymnasieskolen – erfaringer og anbefalinger

Vigtig pris information

Der tillægges et ekspeditionsgebyr på hver ordre på: 30kr.

Prisen er eksklusiv moms og porto.

15197
Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

På baggrund af anbefalinger i Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (Sundhedsstyrelsen, august 1998) indgik Kræftens Bekæmpelse og Center for Selvmordsforskning i 2001 et samarbejde med henblik på at overføre erfaringer med kriseberedskabsplaner, eller omsorgsplaner, fra grundskole- til gymnasieniveau.

Undervisningsministeriets deltager i Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord indkaldte i april 2001 repræsentanter fra gymnasier, amter og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning til mødet “Er der behov for omsorgsplaner i gymnasieområdet? – dødsfald i den nære familie, selvmordstruede unge, anoreksi, misbrug, m.m.”.

Efterfølgende bevilligede Socialministeriet efter indstilling af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord midler til et projekt om handleplaner i gymnasieskolen. Projektet omfattede, at der på 6 gymnasier kunne iværksættes en proces, der skulle resultere i udarbejdelse af lokale handleplaner i forhold til sorg og krise.

Denne lille rapport videregiver erfaringerne fra projektet og har som formål at støtte det fortsatte arbejde med udvikling og implementering af handleplaner – både i gymnasieskolen og på andre institutioner.

Rapporten er udsolgt, men kan downloades gratis.