Statistikbank

STATISTIKBANKEN ER UNDER OPDATERING OG KAN DERFOR IKKE TILGÅS I ØJEBLIKKET. EN OPDATERET VERSION VIL BLIVE TILGÆNGELIG SNAREST

Data bygger på bopælskommune

Register for Selvmord (1970- 2014)

  • Registret er opdelt i Amter for perioden 1970-2006.
  • Registret er opdelt i Regioner fra 2007.

Register for Selvmordsforsøg (1990-2014)

  • Registret dækker kun Fyns Amt i perioden 1990-2010.
  • Registret dækker kun Region Syddanmark i 2011.
  • Registret dækker kun regionerne Nordjylland og Sjælland i 2012-2014.

Sådan gør du

  • Der navigeres rundt i statistikbanken ved hjælp af musen, “Crtl” og “Shift” tasterne. Udtræk sammensættes ved at foretage en markering af de ønskede faktorer, hvorefter der trykkes på den blå knap “Vis”.
  • For at downloade i Excel vælg “Vis datagrundlag” og vælg “Eksporter data til Excel”. Bemærk det kan tage lang tid at genere Excel-filen.
  • Husk “Aktivér redigering” for fuld visning i Excel
  • For at foretage en ny beregning klik på “Udvælg data”

Materialet må gengives med tydelig kildehenvisning.

Har du problemer med statistikbanken, så kontakt os på tlf. 66 13 88 11 eller på e-mail info@cfsmail.dk.

Rigtig mange data er offentlige og gratis tilgængelige i Statistikbanken. Her kan man f.eks. udtrække data vedr. selvmord og selvmordsforsøg opdelt i perioder, alder, køn, udvalgte amter.

Konvertering af data

Register for Selvmordsforsøg dækker det tidligere Fyns Amt i perioden 1990-2010. Fyns Amt anses for at være repræsentativ for landets befolkning. I perioden udgjorde Fyns befolkning ca. en tiendedel af landets, derfor får man et landsdækkende tal ved at gange med 10.

I 2011 påbegyndtes en udvidelse af Registret til landsplan. Tal for 2011 dækker derfor Region Syddanmark, men pga. afvigelser i kontaktkoder kan data ikke konverteres til landsdækkende.

I 2012-2014 er data indsamlet i regionerne Nordjylland og Sjælland. Eftersom disse ikke kan anses som værende repræsentativ for Danmarks befolkning kan data ikke konverteres til landsækkende tal.

Køb af beregninger

Ønsker man specielle udtræk, der kræver særlige kørsler, sker dette mod betaling. Sådanne kørsler adskiller sig typisk fra vores gratis, offentlige produktion ved enten at være mere detaljerede, indeholde andre kombinationer af data eller decideret være tilpasset den enkelte kundes behov.

Man kan købe beregninger som ikke fremgår af hjemmesidens statistikbank. Timesatsen herfor er kr. 1.292,- Ekskl. moms.

Køb af data

Udtræk af data, f.eks. til samkøring med andre registre, kan købes. Læs mere under menupunktet Køb af data.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/02/2017