Udviklingen i antallet af selvmord

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

I Straffelovrådets betænkning nr. 1462/2005 behandles spørgsmålet om, hvorvidt generelle opfordringer til selvmord m.v. bør kriminaliseres. Straffelovrådet har i den forbindelse modtaget udtalelser om retstilstanden i forskellige lande samt en redegørelse fra Center for Selvmordsforskning om selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet.

Læs udtalelsen “Udviklingen i antallet af selvmord” af statistiker Børge Jensen og centerleder Lilian Zøllner her:

Udgivet den 16.10.2005