Notat: Anbragte unges udsathed -fra SFI

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

SFI har udgivet et notat Anbragte unges udsathed. I notatet belyses 18-årige tidligere anbragte unges udsathed.

Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg, have fået en abort samt at være udsat for trusler med våben.

Udgivet den 09.05.2017