Trine Banke d'Andrade
Akademisk medarbejder, cand.mag.

Telefon: 28 15 87 48

Uddannelse

Uddannet cand.mag. i engelsk i 2005, SDU Odense
Enkeltfag på Master i IT, Organisation i 2009-2011 under IT-Vest samarbejdet

Arbejdsområder

  • Projektansvarlig for projektet Selvmordsforsøg og multipel sklerose
  • Forskning i selvmordsadfærds samspil med psykiatriske og somatiske lidelser
  • Oversættelse og korrekturlæsning
  • Medlem af priskomitéen for Papageno-prisen (Tidl. Werther)
  • Gæsteforsker ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
  • Indgår i vidensarbejdet og -formidlingen på centret

Publikationer