Målplaner og resultatkontrakter

Her har du mulighed for at downloade de målplaner og resultatkontrakter, som centret har indgået med Socialministeriet, nu Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Målplanerne og resultatkontrakter er “rullende”, og den første resultatkontrakt løb fra 2003-2006.

I målplanen eller resultatkontrakten kan du se de overordnede mål og sigtelinier, som centret skal opfylde, samt de specifikke resultatkrav for hvert enkelt år.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2022