Publikationer

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsend...

Fra rapportens forord I foråret 2008 blev samarbejdet mellem Center for Selvmordsforskning og Fo...

Download gratis
Kun gratis download

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre m...

Fra rapportens forord En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de fore...

Download gratis
Kun gratis download

Travellers. Har undervisningsforløbet en effekt?

Fra rapportens forord Travellers - livet er en rejse, er et undervisningsforløb for unge, som er...

Download gratis
Kun gratis download

Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser

Fra rapportens forord Inden for de seneste år har fokus været rettet mod selvskadende adfærd bla...

Download gratis
Kun gratis download

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper

Fra rapportens forord I forbindelse med selvmordsadfærd stilles to etiske teser over for hinande...

Download gratis
Kun gratis download

Unges selvmordstanker og selvmordsadfærd

Fra rapportens forord I foråret 2009 blev fokus i de offentlige medier rettet mod selvmordsforsø...

Download gratis
Kun gratis download

Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark - et pilotprojekt

Fra rapporten Pilotprojektets formål er at kunne danne baggrund for en bedre kortlægning / und...

Download gratis
Kun gratis download

Travellers - i de gymnasiale uddannelser på Fyn

Fra rapportens forord Det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt Travellers blev indledt i efte...

Download gratis
Kun gratis download

Sårbarhed og (Mis)trivsel blandt unge - i Folkeskolens ældste klasser

Fra rapportens forord I 1972 var jeg med til at oprette de første observationsklasser for børn o...

Download gratis
Kun gratis download

Sårbare livsfaser

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Download gratis
Kun gratis download