Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg – Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord?

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Hvert år forsøger flere tusinde mennesker i Danmark at tage deres eget liv. Intentionen med handlingen er ikke nødvendigvis et ønske om at dø, men måske i lige så grad et råb om hjælp. Handlingen kan være udløst af længere tids psykisk belastning, men kan også være på baggrund af pludselige omstændigheder/oplevelser, hvor den pågældende reagerer med en ikke-vanlig selvskadende handling.

Register for Selvmordsforsøg, tilhørende Center for Selvmordsforskning, har siden 1990 indeholdt data omhandlende selvmordsforsøg i det gamle Fyns Amt. Det foreliggende forskningsprojekt omhandler udvidelsen af det eksisterende register til hele Region Syddanmark. Herunder bliver der samtidig tilføjet en ny dimension til det eksisterende register – omstændighederne bag selvmordsforsøgene. Resultaterne, som fremgår af denne rapport, er fremkommet via journaladgang til personer med selvmordsforsøg, registreret på skadestuer, somatisk og psykiatrisk, i hele Region Syddanmark.

En stor tak til alle fagpersoner fra sygehusene i henholdsvis Kolding, Vejle, Esbjerg, Aabenraa og OUH (Odense og Svendborg) som har udvist stor interesse for Register for Selvmordsforsøg, og som har været behjælpelige med adgang til data.

Tak til statistiker, cand. mag. Bo Andersen Ejdesgaard for statistisk beregning af indsamlet data samt udarbejdelse af tabeller. Tak til akademisk medarbejder, cand. scient. Agnieszka Konieczna for hjælp til indhentning af data. En stor tak til begge for introduktion til Register for Selvmordsforsøg samt medvirken til udarbejdelse af nyt registreringsskema indeholdende omstændighedskategorierne.

Der skal ligeledes rettes en stor tak til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som har ydet økonomisk støtte til projektet samt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Christina Petrea Egeskov
November, 2013