Stillingsopslag: Centerleder søges til forskningsunderstøttende ledelse

CENTERLEDER SØGES TIL FORSKNINGSUNDERSTØTTENDE LEDELSE VED CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

Interesserer du dig levende for ledelse af mennesker og udvikling af organisationer? Har du politisk og strategisk sans? Kan du fylde rummet med klar og overbevisende kommunikation? Kan du føre en veletableret organisation mod fremtidige højder? Så kan vi bruge dig på Center for Selvmordsforskning

Center for Selvmordsforskning

Center for Selvmordsforskning har eksisteret siden 1989. I 1999 blev Centret etableret som en selvejende institution under Socialministeriet. I dag er Socialstyrelsen tilsynsførende myndighed. Bestyrelsen for Center for Selvmordsforskning har den overordnede ledelse af institutionen og centerlederen refererer til bestyrelsen.

Centret, som er landsdækkende, er placeret i Odense og forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg samt Register for Selvmord samt samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centrets forskning retter sig især mod de grupper, hvor der er en høj selvmordsrisiko, og den forskningsbaserede forebyggelse retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Center for Selvmordsforskning opslår nu stillingen som Centerleder med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020.

Indhold

Center for Selvmordsforskning er på finansloven og modtager et årligt grundtilskud, som suppleres med fondsstøtte til initiativer indenfor området og rekvireret forskning og formidling. Vi lægger vægt på en leder, der kan udvikle og tage initiativ til nye relationer og sammenhænge, hvor vores forskning og formidling kan bringes relevant og brugbart i spil og samtidig have blik for den nødvendige finansiering. Vores nye leder skal have blik for den forskningsmæssige kvalitet, formidlingsaktiviteter og samarbejdsrelationer med øvrige forskningsmiljøer nationalt og internationalt.

Centerlederen varetager den daglige ledelse af institutionen, herunder personaleansvar samt ansvaret for at institutionens aktiviteter er i overensstemmelse med gældende målplan og budget. Lederen skal sikre, at driften er effektiv, at der sker en løbende resultatopfølgning samt, at forvaltningen af institutionen lever op til gældende statslige regler. Centerlederen er ansvarlig for at administrationsinstruks, udarbejdet af Socialstyrelsen, følges, og at der løbende aflægges rapport i henhold til gældende regler og retningslinjer.

Din profil:

 • Socialfaglig, sundhedsfaglig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund, gerne med forskeruddannelse
 • kompetence inden for forskning, forskningsledelse og udvikling af forskning. Gerne personlig forskererfaring.
 • Har politisk tæft og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • Erfaring med at søge fondsmidler
 • Lederuddannelse og/eller ledererfaring fra en tilsvarende stilling, gerne forskningsunderstøttende ledelse
 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på dansk og engelsk

Det er et plus hvis du har kendskab til selvmordsforskning eller -forebyggende arbejde, men det er ingen betingelse.

Desuden forventer vi, at du

 • har ledelses, administrative og budgetmæssige erfaringer
 • har flair og interesse for administrative ledelsesarbejdsopgaver
 • kan skabe et positivt tværfagligt samarbejde med andre aktører på området herunder også øvrige forskningsmiljøer
 • kan profilere Center for Selvmordsforskning i en større kontekst
 • kan overholde kontraktbaserede tidsfrister
 • evne til at sætte sig ind i nyt stof /erfaring med eller evne til at skabe sig det på selvmordsforskningen
 • har en klar forståelse af egen lederrolle og evner at uddelegerer til andre
 • er loyal og har lyst til at arbejde på en mindre arbejdsplads
 • kan bevare et godt overblik
 • evner en god balance mellem personaleledelse, drift, forskning og kompetence udvikling
 • er visionær og åben over for nye ideer
 • kan handle aktivt og igangsættende
 • er dialogorienteret med gode og tydelige kommunikationsevner i tale som skrift
 • har fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø i samarbejde med Centrets arbejdsmiljørepræsentant.

Vi tilbyder:

 • En engageret medarbejderstab, som er klar til at tage godt imod dig
 • Et udfordrende job med mulighed for at sætte dagsorden for fremtidige retningslinjer i det selvmordsforebyggende arbejde
 • Mulighed for at udvikle Centret og føre det ind i ny fremtid med fokus på høj forskningsmæssig kvalitet og samarbejdsrelationer
 • Attraktive omgivelser og arbejdsforhold
 • Faglig sparring med bestyrelsen

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker som Centerleder med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation. Der er tale om en fuldtidsstilling med flextid, som kræver daglig tilstedeværelse på centret.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Oplysning om centerets arbejde kan fås på www.selvmordsforskning.dk samt ved henvendelse til Centret på tlf. 66 13 88 11. Yderligere oplysninger om den opslåede stilling kan fås ved henvendelse til konstitueret Centerleder Christina Petrea Larsen på tlf. 66 13 88 11, Bestyrelsesformand Ole Kamp på tlf. 30 70 16 55 eller næstformand Elsebeth Stenager på tlf. 99 44 94 06.

Centret holder lukket i uge 30-31.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse, referencer, publikationsliste og andet materiale til brug for faglig bedømmelse skal være modtaget på info@cfsmail.dk senest søndag d. 9. august.

Ansøgningen mærket med ”Ansøgning til stillingen som Centerleder” stiles til:
Bestyrelsesformand Ole Kamp
Center for Selvmordsforskning
Bangs Boder 28-30 st. th.
5000 Odense C

Der indkaldes til samtale torsdag d. 13. august. Første ansættelsessamtale vil finde sted mandag d. 17. august og en evt. anden samtalerunde vil finde sted d. 24. august 2020. Hvis du ikke har hørt fra os inden første samtale, er du ikke kommet i betragtning til stillingen.

Udgivet den 16.06.2020