Undervisningsmappe: Selvmordsforebyggelse blandt ældre

Undervisningsmappen som er tilgængelig nedenfor, er en samling af materialer, film og cases, hvorved elever og praktikvejledere kan arbejde med at koble teori og praksis sammen. 

Formålet med mappen er at give social- og sundhedsassistenter viden om ældres selvmord, samt introducere dem for redskaber, der kan være med til at forebygge selvmord blandt ældre. 

Mappen er en del af projektet “SOSU-projekt-Undervisningsmappen i selvmordsforebyggelse for social- og sundhedsassistenter” Målgruppen for undervisningsmappen er social og sundhedsassistenter (og elever), som møder ældre borgere i deres kliniske arbejde. Andre målgrupper, såsom sygeplejersker og terapeuter, kan dog også drage nytte af værktøjerne præsenterede i mappen. 

Undervisningsmappen er frit tilgængelig for alle. 

 

Denne tekst blev senest opdateret den 11/07/2024