Werther-prisen

Baggrund

Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at uheldig omtale af selvmord og selvmordsforsøg kan føre til en stigning i antallet af selvmord. En ny pris, Werther-prisen, skal derfor være med til at sætte fokus på mediernes omtale af selvmord. Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003.

Den unge Werther

Werther-prisen har fået sit navn efter hovedpersonen i Goethes roman fra 1774, “Den unge Werthers lidelser”, som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa, hvor unge mænd der identificerede sig med Werther tog sig af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som “Werther-effekten”. Prisens navn skal derfor minde om, at selve formålet med prisen er at lære af historien og bl.a. undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Formålet med prisen

Werther-prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Formålet med prisen er at fremme en etisk forsvarlig formidling af selvmordsproblematikken i de danske medier, herunder at:

 • forebygge gennem information
 • undgå tabuisering
 • tage hensyn til og beskytte de efterladte
 • oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Formålet og dermed også retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger.

Om prisen

Prisen er på kr. 10.000, og bliver uddelt én gang om året på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 10. september.

Indstilling af kandidater

Enhver kan indstille en kandidat til prisen. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

 • Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning
 • Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
 • Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Ved udvælgelse af årets modtager af prisen, vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad kandidaten lever op til formålet med prisen.

Arbejdsgruppe/priskomité

 • Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd
 • Annemarie Knigge, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
 • Kir Klysner, Dansk Journalistforbund
 • Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning
Denne tekst blev senest opdateret den 05/12/2018