Register for Selvmord

Register for Selvmord dækker perioden 1970-2014 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark.

I forbindelse med et dødsfald udfærdiges en dødsattest. Informationer herfra overføres til Dødsårsagsregisteret, der udarbejdes af Sundhedsdatastyrelsen.

Register for Selvmord er et udtræk herfra med de dødsfald, der skyldes selvmord. Registeret indeholder ca. 36.000 selvmord med angivelse af den anvendte metode og dato. Desuden indeholder det oplysninger om personen, dvs. køn, alder, civilstand og bopælskommune. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmord og til forskning.

I Statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Via Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan du finde data om samtlige dødsfald i Danmark. Se mere under Dødsårsagsregisteret (DAR).

Denne tekst blev senest opdateret den 20/05/2016