Om centret

Center for Selvmordsforskning har eksisteret siden 1989 og blev etableret som en selvejende institution under Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet, i 1999.

Formålet med centrets arbejde er:

  • at forske i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og anden selvskadende adfærd og indgå i nationale og internationale forskningssamarbejder.
  • at føre to offentlige registre: Register for selvmordsforsøg og Register for Selvmord for at bidrage med viden om selvmordsadfærd.
  • at samle, koordinere og formidle kvantitativ og kvalitativ viden om selvmordsadfærd og forebyggelse med henblik på at anvende denne viden i indsatsen for at forebygge selvmordsadfærd.
  • at bidrage til undervisning og uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder blandt de grupper, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.
  • at foreslå indsatsområder i det forebyggende arbejde.
Denne tekst blev senest opdateret den 24/09/2020