Self-harm and social media: a systematic review

Self-harm and social media: a systematic review

Baggrund

De sociale medier har ikke været underlagt de samme restriktioner som traditionelle medier, og derved åbnes der for mulig uhensigtsmæssig kommunikation, som det bl.a. forekommer i åbne og lukkede grupper, hvis udgangspunkt fx. er selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser.

Formål

Formålet med undersøgelsen er bl.a. at undersøge mangfoldigheden af selvskadende visuelt materiale, undersøge bruger aktivitet (synes godt om, kommentarer, deling), kønsfordeling, afrapporterede indikatorer og udfald.

Metode

Vi vil gennemgå den eksisterende litteratur om selvskadende adfærd og sociale medier og foretage en meta-analyse. Udvælgelse af studier og data udtræk vil foretages af to forskere uafhængigt af hinanden.

Status

Igangværende

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023