Ved selvmordsforsøg

Hvis du har forsøgt at tage dit liv

Hvis du har været behandlet eller indlagt efter et selvmordsforsøg, har du forhåbentlig fået et tilbud om samtaler hos fx en psykolog eller en psykiater. Det er vigtigt, at du tager imod dette tilbud eller beder om råd om, hvor du ellers kan få hjælp.

Måske føler du, at de dystre tanker, der førte til selvmordsforsøget, er langt væk, og at du ikke har behov for mere hjælp. Men det kan vise sig at være forkert. Ofte kommer selvmordstanker tilbage senere. Derfor har du brug for at bearbejde det, der var så svært i dit liv, og lære andre måder at klare vanskelige situationer på. Når man har forsøgt at tage sit liv, er man særligt sårbar under senere livskriser og konflikter.

Hvis du har forsøgt at tage dit liv, uden at det førte til indlæggelse eller behandling, er det mindst lige så vigtigt, at du søger hjælp. Måske er der slet ingen, der kender til dit selvmordsforsøg, så du går helt alene med din viden om det. Det kan være meget belastende og skræmmende.

Hjælp efter et selvmordsforsøg

Tal med en ven, en kollega eller et familiemedlem om dine vanskeligheder. Måske kan den, du betror dig til, give gode forslag til, hvor du kan få den nødvendige hjælp. Måske vil vedkommende undersøge de muligheder, der findes for dig. Det er tænkeligt, at du har brug for mere hjælp end den, dine nærmeste kan give dig – og måske har du ikke lyst til at fortælle, hvad der er sket. Læs under alle omstændigheder det følgende:

Er du barn eller ung, er der særlige hjælpemuligheder for dig:

Hvis du går i skole til og med 10. klasse, kan du søge hjælp hos skolepsykologen eller sundhedsplejersken. Tal fx med din klasselærer for at få hjælp til at kontakte dem.

Hvis du går i gymnasiet eller på HF er det muligt, at der på din skole er tilknyttet en eller flere gymnasiepsykologer. Spørg eventuelt din studievejleder, eller kig i elevhæftet.

Hvis du går på en SU-berettiget videreuddannelse, har du mulighed for at kontakte Studenterrådgivningen, hvor der er ansat psykologer og socialrådgivere. Din studievejleder kan fortælle dig, hvor den nærmeste studenterrådgivning findes.

I almindelig kontortid på hverdage kan du:

  • gå til din læge
  • kontakte socialforvaltningen
  • søge hjælp hos en psykolog
  • opsøge en præst
  • tage til det nærmeste hospital
  • Kontakte dit regionale forebyggelsescenter – læs mere her

Læge

Hvis du har forsøgt at tage dit liv, har du ret til hjælp i op til 12 timer hos en psykolog, der er tilknyttet sygesikringsordningen. Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Læs mere her. Lægen skal henvise dig til en sygesikringspsykolog. Hvis du ikke har råd til dette, kan du henvende dig på socialforvaltningen, som ud fra dine økonomiske forhold, vil tage stilling til, om de vil dække egenbetalingen. Lægen kan også henvise dig til en psykiater.

Socialforvaltningen

På socialforvaltningen kan man oplyse dig om, hvilke tilbud kommunen har. De ved, hvor du kan søge psykologhjælp, og kan også fortælle dig om private organisationer, der hjælper mennesker, der er selvmordstruede.

Psykolog

Hvis du har økonomiske midler til det, kan du selv finde en privatpraktiserende psykolog. Du kan slå psykologer op på internettet eller spørge dig for blandt venner og bekendte. Der er flere mennesker, end du tror, der har haft samtaler hos en psykolog. Undersøg om der er muligheder for at få gratis psykologbistand. Det kan fx være i en familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, en ungdomsrådgivning eller en privat organisation. Ring til socialforvaltningen og spørg, hvad der findes i din kommune.

Præst

Måske er du mest tryg ved at tale med en præst om dine vanskeligheder. Også præster kan hjælpe dig. Henvend dig fx i den nærmeste kirke. Du behøver ikke at have din gang i kirken for at få hjælp af en præst.

Det nærmeste hospital

Henvend dig enten i skadestuen eller på psykiatrisk modtagelse.

Uden for almindelig kontortid og på helligdage kan du:

  • kontakte lægevagten
  • tage til det nærmeste hospital
  • ringe til en telefonrådgivning

Lægevagten

Nummeret på lægevagten finder du i den lokale telefonbog eller via Oplysningen på telefon 118.

Telefon- og netrådgivning

Det kan føles trygt i første omgang at tale med en person, der vil lytte og tale med dig om dit selvmordsforsøg og om hvad der gør dit liv så vanskeligt. Et nyt initiativ er netrådgivning hvor folk henvender sig via mail. Rådgiveren kan også vejlede dig om, hvor du kan få yderligere hjælp. Klik her

Denne tekst blev senest opdateret den 08/01/2021