Forebyggelse

Center for Selvmordsforskning bidrager til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg via vores forskning i belastende og beskyttende faktorer, vidensformidling og nationale og internationale samarbejde.

Nationalt Partnerskab for selvmordsforebyggelse

Som del af satspuljeaftalen 2017-2020 blev der etableret et nationalt partnerskab for selvmordsforebyggelse. Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg.

Antallet af selvmord er faldet markant fra 1980 og frem til årtusindeskiftet, hvorefter selvmordsraten i Danmark har ligget relativt stabilt. Omkring 600 mennesker begår selvmord årligt og mellem 6.000 og 12.000 forsøger at tage deres eget liv. Læs mere om Nationalt Partnerskab for selvmordsforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der er lavet en fælles hjemmeside, www.selvmordsforebyggelse.dk, hvor du kan læse mere om Partnerskabets initiativer.

Denne tekst blev senest opdateret den 28/11/2018