Register for Selvskade

Register for Selvskade dækker perioden 2019-2023

Registret indeholder selvskader med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag ALCC05 (selvskadende handling).

  • 2019 – 2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3.

Registret 2019 – 2023 er ført på baggrund af tal fra Landspatientregistermodel- LPR3. Læs mere her.

Denne tekst blev senest opdateret den 07/03/2024