National handlingsplan og anbefalinger

I Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 1998) kan du orientere dig om handlingsplanens anbefalinger til en forstærket national indsats for at forebygge selvmordsforsøg og selvmord i Danmark.

Identifikation og behandling

I handlingsplanen anbefales, at personer, der er selvmordstruede, skal identificeres og uanset eventuel psykisk sygdom, misbrug, alder, køn eller etnisk baggrund tilbydes et relevant behandlingstilbud.

Øget kendskab til risikofaktorer

Det anbefales, at et øget kendskab til risikofaktorer udbredes, og at indsatsen over for risikogrupper styrkes. Det nævnes blandt andet, at det er nødvendigt med en intensiveret opfølgningsindsats over for psykisk syge og misbrugere og at der over for ældre, unge og efterladte må rettes opmærksomhed på øget risiko for selvmordsadfærd. I planen er der peget på nødvendigheden af en række initiativer til styrkelse af den enkeltes ressourcer og minimering af samfundsmæssige belastninger.

Uddannelse, forskning og statistik

Der er i planen anbefalinger på uddannelsesområdet, idet styrkelse af uddannelse ses som en nødvendig forudsætning for, at de øvrige anbefalinger kan blive ført ud i livet. Det anbefales blandt andet, at alle faggrupper, som er i kontakt med selvmordstruede personer, sikres en basal viden om selvmordsadfærd på grunduddannelsen og videre- og efteruddannelser. Endelig anbefales, at der tilvejebringes øget viden om selvmordsadfærd gennem forbedret statistik og øget forskning.

Samarbejde mellem stat, amter og kommuner

Handlingsplanen bygger på en lang række erfaringer fra amter, kommuner og frivillige organisationer, hvor der er igangsat enkeltstående initiativer til en styrket forebyggende indsats. Der lægges op til, at planen skal gennemføres i et samarbejde mellem stat, amter, kommuner og mellem professionelle og frivillige organisationer, idet der peges på, at det er nødvendigt med en udstrakt tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Referencegruppe 1999-2004

I en 5-årig periode var nedsat en referencegruppe, der skulle sikre iværksættelse af handlingsplanens anbefalinger. Læs mere her.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/12/2021