Presserum

Center for Selvmordsforskning, som er landsdækkende, forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmord og selvmordsforsøg samt samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse.

Centret udsender Nyhedsmails til alle interesserede. Man kan tilmelde sig nederst på siden.

Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmord, som er landsdækkende og føres på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsens dødsårsagsregister, samt Register for Selvmordsforsøg.

Vi vil gerne

Center for Selvmordsforskning udtaler sig gerne om emner, der falder inden for vores forskningsområder, og kan derudover være behjælpelig med at formidle forskningsbaseret viden om køn, alder, metode samt omstændigheder (udløsende og bagvedliggende faktorer).

Vi kan ikke

Centret kan derimod ikke være behjælpelig med at:

  • skabe kontakt til selvskadere, selvmordstruede eller pårørende
  • udtale sig om specifikke sager
  • give interviews til elever eller studerende

Center for Selvmordsforskning indgår med en række forskningsprojekter i et større nationalt og internationalt tværvidenskabeligt forskningsnetværk. Centrets forskning retter sig især mod de grupper, hvor der er en høj selvmordsrisiko. Formidlingen af resultater og de forskningsbaserede tiltag til forebyggelse retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker med høj risiko for selvmordsadfærd.

Centret har eksisteret siden 1989, og blev etableret som en selvejende institution under Socialministeriet i 1999. Centret finansieres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Herudover søger centret løbende eksterne bevillinger til forskellige forsknings- og forebyggelsesprojekter.

Denne tekst blev senest opdateret den 06/09/2023