Register for Selvmordsforsøg

Register for Selvmordsforsøg dækker perioden 1990-2023

Registret indeholder selvmordsforsøg med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag EUW (selvmordshandling).

  • 1990 – 2006 Registret dækker kun Fyns Amt (validerede data).
  • 2007 – 2018 Registret er opdelt i Regioner (Data er indhentet fra Landspatientregisteret, og variablen ‘Metode’ er ikke tilgængelig).
  • 2019 – 2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3.

Registret 2019 – 2023 er ført på baggrund af tal fra Landspatientregistermodel- LPR3. Det nye landspatientregister blev færdigt i foråret 2019. Det tidligere register hed LPR2. Læs mere her.

Registret 2007 – 2018 er ført på baggrund af tal fra Landspatientregistret. Det er Centrets erfaring, at omkring 30% af de indberettede selvmordsforsøg ikke kan klassificeres som dette ud fra WHO’s definition på selvmordsforsøg. Vi ved, at der eksisterer mørketal for selvmordsforsøg. Disse mørketal omfatter bl.a. de personer, som ikke kommer i kontakt med den sekundære sundhedssektor (somatisk eller psykiatrisk) efter et selvmordsforsøg.

Registret 1990 – 2006 er udarbejdet af Center for Selvmordsforskning på baggrund af journaler fra indlæggelser. I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager til selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune.

Læs mere om konvertering af Fyns-data til landsdækkende.

Validerede data danner baggrund for de publikationer, hvoraf det fremgår. Grafer og data afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Validerede data betyder, at data fra Landspatientregisteret på selvmordsforsøg er gennemgået af Centrets medarbejder, således at kontakter kodet som selvmordsforsøg er i overensstemmelse med WHOs definition på selvmordsforsøg. Læs mere om Validering af data i Register for Selvmordsforsøg.

Mange selvmordsforsøgere har foretaget mere end ét forsøg, dvs. at hvis man ser på ca. 10.000 selvmordsforsøg vil de være foretaget af ca. 6.000 personer.

Registret er nærmere beskrevet i en engelsk sproget artikel i Danish Medical Bulletin Register for Suicide Attempts. I Statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 07/03/2024