Register for Selvmordsforsøg

Register for Selvmordsforsøg dækker perioden 1990-2016

Registret indeholder selvmordsforsøg med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag EUW (selvmordshandling).

  • 1990 – 2006 dækker Fyns Amt
  • 2007 – 2010 dækker landsdel Fyn, som hører under Region Syddanmark
  • 2011 dækker hele Region Syddanmark.
  • 2012-2016 dækker regionerne Nordjylland og Sjælland

Registret udarbejdes af Center for Selvmordsforskning på baggrund af journaler fra indlæggelser. Registeret indeholder ca. 10.000 selvmordsforsøg, der er foretaget af ca. 6.000 personer. Mange selvmordsforsøgere har foretaget mere end ét forsøg. I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager til selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmordsforsøg og til forskning.

Registret vil løbende udvides til at dække hele landet. Læs mere om projektet Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

Læs mere om konvertering af Fyns-data til landsdækkende.

Registret er nærmere beskrevet i en engelsk sproget artikel i Danish Medical Bulletin Register for Suicide Attempts. I Statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 07/02/2018