Adfærd blandt selvmordsforsøgere

Adfærd blandt selvmordsforsøgere

Baggrund
Det tredje område, som ph.d.-projektet skal omhandle, er hvordan sundhedsydelser benyttes blandt personer med selvmordsforsøg, set i forhold til en kontrolgruppe, over en længere periode.

Formål
At finde oversete muligheder for selvmordsforebyggelse.

Metode
Kohortestudie.

Status
Igangværende

Denne tekst blev senest opdateret den 23/11/2021