Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Efter indstilling fra den afgående bestyrelse
Foredragsholder og konsulent Ole Kamp, formand for bestyrelsen

Social- og indenrigsministeriet
Souschef Cecilie Kjærgaard Christiansen

Sundheds- og ældreministeriet
Fuldmægtig Ida Thorborg Monrad

Center for Selvmordsforskning
Dokumentarist, cand.mag Trine Banke d’Andrade (konstitueret medlem)

Syddansk Universitet
Posten er vakant

Kommunernes Landsforening
Posten er vakant

Danske Regioner
Posten er vakant

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-filen
Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 31/03/2020