Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Efter indstilling fra den siddende bestyrelse
Foredragsholder og konsulent Ole Kamp, formand for bestyrelsen

Danske Regioner
Overlæge, klinisk professor Elsebeth Stenager, næstformand

Syddansk Universitet
Professor, forskningsleder, sociolog, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen

Kommunernes Landsforening
Direktør for Børn og Unge, Billund Kommune Anders Lundsgaard

Efter indstilling fra den siddende bestyrelse
Overlæge, klinisk professor, Ph.d., Dr.med. Annmarie Touborg Lassen
Formand for SIND Mia Kristina Hansen

Center for Selvmordsforskning
Forskningsleder, Cand.Scient.Oecon og Ph.D i psykiatrisk epidemiologi Erik Christiansen

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-filen

Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 23/02/2023