Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Efter indstilling fra den afgående bestyrelse
Foredragsholder og konsulent Ole Kamp, formand for bestyrelsen

Danske Regioner
Overlæge, klinisk professor Elsebeth Stenager, næstformand

Social- og indenrigsministeriet
Souschef Cecilie Kjærgaard Christiansen

Sundheds- og ældreministeriet
Specialkonsulent Cecilie Iuul

Syddansk Universitet
Professor, forskningsleder, sociolog, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen

Kommunernes Landsforening
Specialkonsulent Anna Gillett

Center for Selvmordsforskning
Akademisk medarbejder, cand.mag Trine Banke d’Andrade

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-file

Center for Selvmordsforsknings bestyrelse

Denne tekst blev senest opdateret den 16/11/2020