Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Efter indstilling fra den siddende bestyrelse
Foredragsholder og konsulent Ole Kamp, formand for bestyrelsen

Danske Regioner
Overlæge, klinisk professor Elsebeth Stenager, næstformand

Sundhedsministeriet
Fuldmægtig, Caroline Storr Krogh

Syddansk Universitet
Professor, forskningsleder, sociolog, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen

Kommunernes Landsforening
Kontorchef, Socialpolitisk Kontor, Janet Samuel

Efter indstilling fra den siddende bestyrelse
Professor, Specialeansvarlig overlæge, Ph.d. Søren Mikkelsen

Center for Selvmordsforskning
Akademisk medarbejder, cand.mag Trine Banke d’Andrade

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-file

Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/03/2021