Bestyrelse, drift og organisering

Centrets bestyrelse

Efter indstilling fra den afgående bestyrelse
Sognepræst, foredragsholder og konsulent Ole Kamp (konstitueret formand)

Børne- og Socialministeriet
Fuldmægtig Anne Skov Christensen

Sundheds- og ældreministeriet
Chefkonsulent Morten Bundgaard

Center for Selvmordsforskning
Dokumentarist, cand.mag Trine Banke d’Andrade (konstitueret medlem)

Syddansk Universitet
Posten er vakant

Kommunernes Landsforening
Posten er vakant

Danske Regioner
Posten er vakant

Læs mere om bestyrelsen og dens virke i pdf-filen
Center for Selvmordsforsknings bestyrelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019