Center for Selvmordsforsknings persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Center for Selvmordsforskning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Centerleder Christina Petrea Larsen, Sundhedsfaglig akademisk medarbejder, cand.scient.san
Bangs Boder 28-30, st. th.
5000 Odense C
CVR-nr.: 16-26-66-47
E-mail adresse: info@cfsmail.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Formålet med indsamling af personoplysninger er, at kunne levere den service du har valgt.

Dine personlige oplysninger deles ikke med andre parter nationalt, indenfor EU/EØS eller internationalt.

Læs mere om hver enkelt situation nedenfor.

Når du tilmelder dig vores nyhedsmail giver du samtykke til, at vi indsamler følgende personoplysninger:

  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: De personlige data som indsamles består af navn og e-mailadresse.
  • Formål: De nævnte oplysninger opbevares hos MailChimp med det formål, at udsende vores nyhedsmail, pressemeddelelser og anden information fra centret.
  • Opbevaring af dine personoplysninger: Data opbevares så længe du forbliver på mailingslisten. Det er til enhver tid muligt at afmelde dig listen og alle dine data vil blive slettet.

Når du tilmelder dig en af vores konference, møder eller andet arrangement, giver du samtykke til, at vi indsamler følgende personoplysninger:

  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: De personlige data som indsamles består af navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
  • Formål: De nævnte oplysninger opbevares med det formål at administrer din deltagelse i det valgte arrangement
  • Opbevaring af dine personoplysninger: Dine personoplysninger slettes senest 6 måneder efter arrangement har fundet sted. Dog vil personoplysningerne blive opbevaret i længere tid, hvis Statens Arkiver anmoder om arkivalier til arkivering hos Rigsarkivet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlig behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 2. version af Center for Selvmordsforsknings persondatapolitik skrevet d. 11. august 2021.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2023