Registre

Center for Selvmordsforskning fører to offentlige registre, hvis data bygger på bopælskommune:

Register for Selvmord

Registret føres på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsens dødsårsagsregister.

Register for Selvmordsforsøg

Center for Selvmordsforskning har siden 1. april 1989 til og med 2010 registreret selvmordsforsøg i det gamle Fyns Amt på baggrund af skadekort fra de fynske skadestuer. Tallene fra Fyn kan give et fingerpeg om udviklingstendenser, når det gælder selvmordsforsøg på landsplan, fordi den fynske befolkning kan siges at udgøre et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

I perioden ansås Fyns Amt for at være repræsentativt for landets befolkning, og man kan derfor konvertere data til landsdækkende ved at gange med 10.

Registret føres på baggrund af tal fra Landspatientregistret.

Validerede data danner baggrund for de publikationer, hvoraf det fremgår. Grafer og data afviger derfor fra de offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Validerede data betyder, at data fra Landspatientregisteret på selvmordsforsøg er gennemgået af Centrets medarbejder, således at kontakter kodet som selvmordsforsøg er i overensstemmelse med WHOs definition på selvmordsforsøg. Læs mere om validering af data i Register for Selvmordsforsøg.

I Statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 16/09/2021