At læse statistik

Hvor stort er problemet?

I Danmark dør der hvert år ca. 55.000 personer. Af disse dør ca. 2 personer ved selvmord om dagen. I forhold til antallet af trafikdræbte, dør ca. 3 gange så mange på grund af selvmord. I statistikbanken ses de nyeste tal på selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

På baggrund af Register for Selvmordsforsøg, der siden 1990 har registreret selvmordsforsøg på Fyn og siden 2011 er påbegyndt en udvidelse af Registret på landsplan, antages der at være omkring 6.500 selvmordsforsøg årligt i Danmark. Forsøgene udføres af ca. 4.000 personer. Hertil kommer et ukendt antal mennesker med selvskadende handlinger eller alvorlige selvmordstanker.

For hvert selvmord eller selvmordsforsøg berøres seks nære personer (familie, venner). Det betyder, at ca. 30.000 årligt berøres af selvmord eller selvmordsforsøg.

Selvmordshyppigheden i Danmark er halveret siden 1990. Når Danmark sammenlignes med 34 andre lande i verden (OECD-lande, 2011), så ligger Danmark på en 11. plads for laveste selvmordsrate, overgået af bl.a. England, Mexico og Grækenland.

Vi ved, at hvert 5. dødsfald blandt unge (10-24-årige) skyldes selvmord, og at selvmord er den anden hyppigste dødsårsag blandt de 10-24-årige. Denne viden har vi fået ved at foretage forskellige statistiske beregninger. Det drejer sig først og fremmest om beregninger af rater.

Rater

Der er afgørende forskel på, om 600 selvmord sker i en samlet befolkning på 5 – eller 50 – millioner borgere. Selvmordsraten beregnes som antallet af selvmord pr. 100.000 indbyggere over 15 år. Når der i 2013 skete 605 selvmord blandt personer over 15 år, betyder det, at selvmordsraten for 2013 var 12,8 pr. 100.000. Når vi kender antallet af selvmord og befolkningens størrelse, kan vi sammenligne selvmordshyppigheden i forskellige lande eller over tid.

I statistikbanken kan du udvælge data om selvmord og selvmordsforsøg og få dem vist som tabeller. Her sker rateberegningen automatisk.

Køn og alder

Når vi vil beregne selvmordshyppigheder er det imidlertid også nødvendigt at tage hensyn til alder og køn. Vi véd, at flere mænd end kvinder begår selvmord, men skal vi have et nøjagtigt udtryk for selvmordshyppigheden blandt henholdsvis mænd og kvinder, må den beregnes som kønsspecifikke rater, d. v. s. at raterne for mænd beregnes ud fra antal selvmord begået af mænd i forhold til det totale antal mænd i befolkningen. Det samme gælder for kvinder.

Vi ved også, at selvmordsrisikoen er forskellig i forskellige aldersgrupper. Derfor beregnes aldersspecifikke rater ved at sætte antallet af selvmord begået af én aldersgruppe i forhold til det totale antal personer i denne aldersgruppe.

Hændelser eller personer

Selvmordsforsøgsraterne beregnes på samme måde, men her skal der yderligere tages højde for, at én person kan foretage flere selvmordsforsøg inden for samme år. Derfor skal man være opmærksom på, om dataene henviser til hændelser eller personer.

Denne tekst blev senest opdateret den 27/06/2022