Fakta

Fakta om selvmord

 • Hver dag er der i gennemsnit 2 danskere, som begår selvmord
 • Hver gang én kvinde begår selvmord, er der to mænd, der tager deres eget liv
 • Det skønnes at mindst seks personer bliver direkte berørt hver gang, der sker et selvmord (familie, venner)
 • Den hyppigste selvmordsmetode blandt mænd er hængning og blandt kvinder forgiftning
 • De fleste selvmord bliver begået i foråret
 • Mandag er den dag, hvor der bliver begået flest selvmord
 • Antallet af selvmord er faldet til en tredjedel fra 1980 til 2010
 • Årligt dør 3 gange flere danskere p.g.a. selvmord, end ved trafikulykker
 • Selvmordsraten er højst blandt ældre
 • Selvmord er ikke længere et udpræget storbyfænomen

Fakta om selvmordsforsøg

 • Hver dag er der ca. 20 personer, der forsøger selvmord, hvoraf ca. 2 personer gennemfører selvmordet
 • Det tidspunkt, hvor der er flest personer, der forsøger selvmord, er mellem klokken 20.00 og 24.00
 • Ved selvmordsforsøg er den hyppigste metode forgiftning for både mænd og kvinder
 • Antallet af selvmordforsøg er ca. 60 % højere end antallet af personer der forsøger. D.v.s. nogle personer gentager deres selvmordsforsøg en eller flere gange
 • Risikoen for at gentage et selvmordforsøg er størst inden for det første år
 • Et tidligere selvmordsforsøg er en alvorlig risikofaktor for et eventuelt senere selvmord
 • Fra 2000 til 2010 har antallet, der forsøger selvmord, været faldende for personer over 15 år
 • Blandt kvinderne er det kun gruppen på 20-29 år, hvor der ses en stigning i antallet af selvmordsforsøg. Blandt de yngste på 15-19 er selvmordsforsøg steget markant over en længere periode fra 1990-2010
 • Blandt mændene er antallet af selvmordsforsøg steget i de yngste aldersgrupper fra 15-19 år og 20-29 år mellem 2000 og 2010. I de resterende aldersgrupper er antallet af selvmordsforsøg faldet
 • Forholdet mellem mænds og kvinders selvmordsforsøg var i 2000 10:13. D.v.s., at for hver gang 10 mænd forsøgte, var der 13 kvinder. I 2010 var forholdet 10:20

Læs også

Fakta & Myter

Denne tekst blev senest opdateret den 01/12/2021