Afsluttet forskning

Center for Selvmordsforskning har til opgave at samle, koordinere og formidle viden om selvmordsadfærd med henblik på at anvende denne viden og foreslå indsatsområder i det forebyggende arbejde.

Centret har gennemført flere projekter som led i forebyggelsen af selvmord og selvmordsadfærd.

Læs mere om projekter, som er gennemført og afsluttet på centret.

Ministerielt støttede projekter

Se liste over ministerielt støttede projekter

I forbindelse med satspuljeforliget for 2005 blev det aftalt, at indsatsen til forebyggelse af selvmord skal prioriteres højt i perioden 2005-2008. Der kunne søges midler til følgende tre målgrupper:

  • Ældre (særligt fokus på ældre mænd)
  • Mennesker med sindslidelser (særligt fokus på de der lige er udskrevet fra indlæggelse på en psykiatrisk afdeling)
  • Unge (særligt fokus på unge piger)

Bevillingerne blev tildelt forskellige institutioner over hele landet i 2005 og 2007 til såvel forebyggelses- som forskningsprojekter. Center for Selvmordsforskning stod for offentliggørelse og formidling af projektets erfaringer på vores hjemmeside.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/12/2021