Ministerielt støttede projekter

Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

 

Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn samt Center for forebyggelse af selvmordsadfærd, Psykiatrisk afd. P

Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

“Pigegruppen”. Gruppebehandlingstilbud til piger henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Ambulatoriet i Glostrup

 

Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre

 

Bocenter Hedelund

Den svære samtale – Selvmordsforebyggelse på et socialpsykiatrisk bocenter

 

Børneafdelingen, Sønderborg Sygehus

Kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende tværsektoriel indsats i forhold til børn og unge, som indlægges på børneafdelingen, Sønderborg Sygehus efter forsøg på selvmord

 

OK Klubben Kolding

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne

 

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Videreudvikling af sundhedspersonalets færdigheder i at identificere selvmordsrisiko hos nyindsatte i arresthuse i de første samtaler/kontakter med de indsatte

 

Center for Selvmordsforskning

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

 

LAP – Landsforeningen af Tidligere og Nuværende psykiatribrugere

At vælge livet

 

DR Undervisning

Anti-selvmordskampagne forår 2006

 

Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital

Implementering af Sundhedsstyrelsens vejledning “Vurdering og visitation af selvmordstruede” på sygehuse

 

Café Lytten

Café Lytten – Selvmordsforebyggelse

 

Århus Kommune

Ny samt forbedret indsats til unge med tilsigtet selvbeskadigelse

 

Center for Selvmordsforskning

Saving Young Lives Everywhere – et forebyggelsesprojekt som sigter mod gruppen af unge i de videregående ungdomsuddannelser

 

Storstrøms Amt

Behandlingskæder og selvmordsforebyggelse

 

Livslinien

Vælg Livet – et webbaseret undervisningsmateriale

 

Social- og Sundhedsskolen i Odense

Når ældre mistrives – et projekt om forebyggelse af selvmord blandt ældre i eget hjem

 

Amager Hospital

Effekt af intervention efter selvmordsforsøg/selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse

 

Bispebjerg Hospital

Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse på psykiatrisk afdeling og umiddelbart efter udskrivelse

 

Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge/Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense

Selvmordsadfærd blandt børn/unge under 15 år – en analyse af opfølgningsrutiner, gruppens karakteristika og faktorer som beskytter mod recidiv

 

Center for Registerforskning

Muligheder for forebyggelse af ældres selvmord

 

Randers Kommune, Familieafdelingen

Beredskab Randers

 

Kolding Selvhjælp

Få smerten ud og livsglæden ind

 

Bocenter Hedelund

Fra selvmordstanker til livsmod – Åbne samtaler og selvmordsforebyggelse

 

Center for Registerforskning

Sæsonmæssig variation i selvmord: Er der en sammenhæng med allergi og pollenpåvirkning?

 

Varde Kommune

Varde Kommunes plan for forebyggelse af selvmord blandt unge

 

Center for Selvmordsforskning

Forsknings-baseret forebyggelse blandt ældre mænd

 

Psykiatrien i Århus Amt

Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord hos mennesker med sindslidelser

 

Hillerød Kommune

Livsmod III: Selvmordsforebyggende kompetenceudvikling. Et samarbejdsprojekt mellem 11 nordsjællandske kommuner

 

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Videreuddannelse af fængsels-personale i forhold til selvmordsforebyggelse

 

Bispebjerg Hospital

Effekt af intervention efter selvmordsforsøg / selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse

 

Rigshospitalet

Opsporing af depression hos ældre mænd

 

Center for Geronto-psykologi

Udsatte, ældre mænds resourceværn – selvmordsforebyggende livssammenhænge – Delstudie 1

 

Psykiatrien Vordingborg

Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland m pilotnetværk i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg Kommuner – til forebyggelse af selvmordsadfærd i aldersgruppen 0-18 år.

 

Lægeforeningen

E-læringsprogram “Unge og selvmord”

Denne tekst blev senest opdateret den 03/05/2016