Gruppebehandlingstilbud til piger (børn) henvist til BUC, ambulatoriet i Glostrup

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup igangsatte i 2005 projektet Gruppebehandlingstilbud til piger henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Ambulatoriet i Glostrup for midler bevilget af Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

  • at afprøve (nye) behandlingsmetoder idet gruppebehandling muliggør et hensigtsmæssigt og kontinuerligt behandlingsforløb for flere i børnepsykiatrisk regi
  • at opsamle erfaring omkring behandlingstilbudet
  • at forebygge suicidalforsøg

Målgruppe

Piger i alderen 11-14 år, som er henvist på baggrund af suicidale tanker eller suicidalforsøg og uden sværere psykiske lidelser i øvrigt.

Status ved projektets afslutning

1 gruppebehandlingsforløb blev etableret med 4 patienter tilknyttet Børnepsykiatrisk Ambulatorium. Såvel pigerne, deres forældre samt behandlere oplevede en positiv udvikling hos alle piger gennem forløbet. Pigerne har udtrykt tanker om før og nu og om strategier i forhold til andre handlemuligheder, hvis de igen skulle få det skidt.

Afsluttende rapport kan ses her.

For yderligere oplysninger om projektet kontaktes

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015