Materiale til social – og sundhedsuddannelser

Det tilgængelige undervisningsmateriale er udviklet på baggrund af brugerinvolvering med social – og sundhedsassistenter. Undervisningsmaterialet tager sit udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden om planlægning af undervisning, der fokuserer på at øge viden og kompetencer inden for et afgrænset områder. Undervisningsmaterialet giver mulighed for varierende undervisningsformer, såsom klasseundervisning, gruppeundervisning, eller selvstudie. 

Materialet består af 4 moduler med forskellige temaer. 

  • Introduktion 
  • Viden og forebyggelse 
  • Værktøjer og teknikker
  • Efterforløb og behandlingsmuligheder 

Mapperne indeholder en oversigt over modulet, som fungerer som en guide til underviseren, der kan understøtte dem i at planlægge, hvilket materiale de ønsker at anvende fra det pågældende modul. Mapperne indeholder derudover et powerpoint show med max 10 slides, samt anbefalet litteratur til hhv. undervisere og elever. Derudover er der indbyggede øvelser i hvert undervisningsmodul, samt cases til brug for øvelse af de værktøjer undervisningen præsenterer. 

Undervisningsmaterialet henvender sig til studerende på social – og sundhedsfaglige uddannelser, men kan også anvendes af enkeltpersoner, der ønsker at blive klogere på det selvmordsforebyggende område.

Materialet kan frit anvendes i det omfang, og den rækkefølge man ønsker.

Denne tekst blev senest opdateret den 26/04/2024