Handleplaner på arbejdspladsen

Hvis man vil sikre, at medarbejderne på arbejdspladsen løbende er klædt på til at gribe ind i forhold til selvmordstruede, er det en god idé at nedskrive nogle fælles retningslinier for, hvordan man ønsker, at det skal foregå.

Materiale

Til videoen Det tavse råb er udarbejdet et afsnit, der giver eksempler på selvmordsforebyggende retningslinier.

Vejledning til sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsen har udgivet en lettilgængelig vejledning i vurdering og visitation af selvmordstruede.

Læs om

Denne tekst blev senest opdateret den 01/12/2021