Statistikbank

GÅ TIL STATISTIKBANK (Åbner i ny fane). 

Register for Selvmord (1970- 2023)

 • 1970 – 2006 Registret er opdelt i Amter.
 • 2007 – 2023 Registret er opdelt i Regioner.

Register for Selvmordsforsøg (1990-2023)

 • 1990 – 2006 Registret dækker kun Fyns Amt (validerede data).
 • 2007 – 2018 Registret er opdelt i Regioner (Data er indhentet fra Landspatientregisteret og variablen ‘Metode’ er ikke tilgængelig).
 • 2019 – 2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3. Center for Selvmordsforskning har udarbejdet en foreløbig algoritme, som anvendes for kodning af selvmordsforsøg på baggrund af data fra LPR3. Læs mere her.

Register for Selvskade (2019-2023)

 • 2019 – 2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3. Center for Selvmordsforskning har udarbejdet en foreløbig algoritme, som anvendes for kodning af selvmordsforsøg på baggrund af data fra LPR3. Læs mere her.

Selvmordsforsøgsdata for Fyn kan konverteres til landsdækkende. Læs mere om Konvertering af data.

Validerede data danner baggrund for de publikationer, hvoraf det fremgår. Grafer og data afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Validerede data betyder, at data fra Landspatientregisteret på selvmordsforsøg er gennemgået af Centrets medarbejder, således at kontakter kodet som selvmordsforsøg er i overensstemmelse med WHOs definition på selvmordsforsøg. Læs mere om validering af data i Register for Selvmordsforsøg.

Sådan gør du

 • Udtræk sammensættes ved at foretage en markering af de ønskede faktorer, hvorefter der trykkes på knappen “Vis”.
 • Din søgning vises nu i pop-op vindue, hvor du kan vælge hvad du vil se i Drop-downmenuen i venstre hjørne.
 • Det er muligt at downloade i forskellige formater bl.a. JPEG, PDF og Excel. Format vælges via menuen i højre hjørne (tre vandrette streger)
 • Luk pop-op vindue for at foretage en ny beregning.
 • Materialet må gengives med tydelig kildehenvisning.

Rigtig mange data er offentlige og gratis tilgængelige i Statistikbanken, som opdateres årligt. Her kan man f.eks. udtrække data vedr. selvmord og selvmordsforsøg opdelt i perioder, alder, køn, metoder og geografi.

Bemærk at data bygger på bopælskommune og dækker personer over 15 år. Det er en helt bevidst beslutning fra Centrets side, at der ikke kan søges på personer under 15 år. Dette er for at beskytte og anonymisere de meget få personer under 15 år, som måske på anden vis ville kunne fremfindes på geografi, metode osv.

Har du problemer med statistikbanken, så kontakt os på e-mail: info@cfsmail.dk.

Køb af beregninger

Ønsker man specielle udtræk, der kræver særlige kørsler, sker dette mod betaling. Sådanne kørsler adskiller sig typisk fra vores gratis, offentlige produktion ved enten at være mere detaljerede, indeholde andre kombinationer af data eller decideret være tilpasset den enkelte kundes behov.

Man kan købe beregninger, som ikke fremgår af hjemmesidens statistikbank. Timesatsen herfor er kr. 1.615,-.

Køb af data

Udtræk af data, f.eks. til samkøring med andre registre, kan købes. Læs mere under menupunktet Køb af data.

Denne tekst blev senest opdateret den 07/03/2024