SOSU-projektet: Undervisningsmateriale i selvmordsforebyggelse

SOSU-projektet: Undervisningsmateriale i selvmordsforebyggelse

Baggrund: Ældre mennesker har den højeste selvmordsrate blandt alle aldersgrupper i Danmark, og især de ældste mænd (80+), er den gruppe, der hyppigst begår selvmord.

Én af de faggrupper, der ofte møder ældre borgere, er social – og sundhedsassistenter. En rundspørge fra Foreningen af Offentligt Ansatte (FOA) i 2019 fandt, at knap hvert fjerde medlem ansat i ældreplejen har oplevet borgere, der har forsøgt selvmord, og at 18% har oplevet ældre, der har taget deres eget liv.

Samtidig viste undersøgelsen, at langt størstedelen af ansatte i ældreplejen ikke har modtaget uddannelse eller vejledning i at vurdere selvmordsrisiko, og ikke føler at de har de nødvendige redskaber til at håndtere situationer med selvmordsadfærd.

Formål: Formålet med SOSU-projektet er at udvikle undervisningsmateriale i selvmordsforebyggelse til brug på social – og sundhedsskoler i region Syddanmark. Materialet skal være medvirkende til at øge social – og sundhedsassistent elevers viden om, og kompetencer indenfor ældre og selvmord, herunder refleksion over egne holdninger til selvmord, identificering af særlige risikofaktorer for ældre, samt viden om, og træning i handlemuligheder og forebyggelse i klinisk praksis.

Metode: Projektet består af udvikling, produktion og implementering af materiale til undervisning i selvmordsforebyggelse til brug på social og sundhedsskoler. Undervisningsmaterialet består blandt andet af PowerPoints, caseøvelser, anbefalet litteratur, undervisningsfilm, actionscards og uddannelsesmapper.

Materialet er sammensat på baggrund af brugerinvolvering med social – og sundhedsassistent elever, undervisere på social og sundhedsskoler, samt den seneste tilgængelige forskning på området, inkluderet relevant litteratur til undervisere og elever, evidensbaserede forandring og adfærdsteorier eller screeningsværktøjer til depression og selvmordsrisiko, der allerede anvendes i klinisk praksis.

Status: Projektet er afsluttet.

Samarbejdspartnere: Center for selvmordsforebyggelse i region Syddanmark

Ekstern finansiering: Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsens pulje ”Midler til selvmordsforebyggende initiativer”.

Denne tekst blev senest opdateret den 16/05/2024