Køb af data

Det er muligt at bestille udtræk fra Center for Selvmordsforsknings Register for Selvmordsforsøg.

På denne side finder du en ansøgningspdf, samt to dokumenter omkring formkrav til en projekt- og udtræksbeskrivelse. Yderligere kan der også downloades en variabel- og tabelbeskrivelse til registret.

For at bestille et udtræk skal følgende sendes til centret:

Send alle dokumenter elektronisk til info@cfsmail.dk og mærk mailen “Ansøgning om dataudtræk”.

Prisen for et udtræk er 10.000,- kr. inkl. moms. Prisen afspejler de omkostninger, der er forbundet med at anskaffe og udlevere data til og fra registret.

Vi tilstræber en maksimal behandlingstid på ca. 14 dage. Udtrækket sendes på et krypteret USB-stik med anbefalet post.

Der gøres opmærksom på, at oplysninger, der videregives til brug i statistisk eller forskningsmæssigt øjemed, ikke yderligere må videregives. Overtrædelse heraf er strafbart.

Har du spørgsmål til bestilling af udtræk, kan du kontakte centret på info@cfsmail.dk.

Man kan købe beregninger som ikke fremgår af hjemmesidens statistikbank. Timesatsen herfor er kr. 1.615,-

Variabel- og tabelbeskrivelse

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2023