Som pårørende

Hvis du er pårørende til et menneske, der er selvmordstruet

Er du pårørende til et mennesker, der har selvmordstanker eller har forsøgt at tage livet af sig, går du måske med en alvorlig bekymring om, at en, du kender og holder af, er selvmordstruet. Du ængstes og er måske særligt opmærksom på, hvordan vedkommende har det. Måske taler du med andre om din bekymring.

Måske har en ven, et familiemedlem, en kollega eller en anden nær person betroet dig, at vedkommende ikke længere vil leve eller går med alvorlige selvmordsovervejelser.

Måske ved du ad anden vej, at en nærtstående går med selvmordstanker eller har forsøgt at tage sit liv.

Eller måske var du den person, der forhindrede at et menneske døde – at det “kun” blev til et selvmordsforsøg.

Hvis du går med en bekymring om, at én du kender er selvmordstruet, er det vigtigt, at du taler med vedkommende og spørger, om din bekymring er berettiget. Det kan være svært, men det er vigtigt, at du gør det. Bliver din bekymring bekræftet, er det væsentligt, at du reagerer.

De fleste mennesker, der har selvmordstanker, ønsker ikke at dø. Men de ønsker hjælp, så det ulidelige bliver mindre ulideligt. De ønsker hjælp til at forandre livet til det bedre. Du kan hjælpe den selvmordstruede til den nødvendige hjælp.

At være nærtstående til en person, der er så plaget af sit liv, at vedkommende måske ikke vil leve, er en kolossal belastning. Det kan fx medføre tvivl, angst, fortvivlelse og vrede. Det er ikke mindst en belastning, hvis den selvmordstruede siger, at du ikke må sige det til nogen. Det er ikke til at bære, og du kan og skal ikke finde dig i at skulle bevare en så frygtelig hemmelighed for dig selv.

Hvis et menneske, du holder af, truer med selvmord eller forsøger selvmord, indebærer dette en meget stor usikkerhed: Hvad kan/skal jeg gøre for at forhindre det? Er hun i live, når jeg kommer hjem? Kan jeg regne med vedkommende? Hvad betyder vores forhold overhovedet, hvis han tænker på selvmord?

Den bedste hjælp du kan give den person, der fortæller at vedkommende ikke ønsker at leve mere eller som har forsøgt at tage sig liv, er at sørge for, at personen får professionel hjælp. Du skal ikke finde dig i at leve med den rædsel og fortvivlelse, som truslerne indebærer. Du skal kræve, at personen søger hjælp. Det kan man godt kræve – i kærlighedens navn.

Det kan også være nødvendigt for dig selv at få hjælp. Især hvis du er pårørende til en person, der har forsøgt at tage livet af sig.

Hjælp til pårørende

Hvis du får betroelser fra en nærtstående om, at vedkommende har selvmordstanker eller har forsøgt at tage livet af sig, er det vigtigt

  • at du taler med vedkommende
  • at du er imødekommende og omsorgsfuld
  • at du giver dig god tid
  • at du viser din medfølelse og bekymring
  • at du i det hele taget viser dine følelser
  • at du ikke bagatelliserer problemerne eller forsøger at trøste dem væk
  • at du ikke afviser personen eller trækker dig væk
  • at du ikke indvilger i at undlade at sige det til nogen

Det er meget vigtigt, at den selvmordstruede ikke efterlades med en følelse af, at ingen vil tale om det svære og smertefulde.

Udover dette er det vigtigt, at du hjælper vedkommende til at få den tiltrængte hjælp. Det kan du fx gøre ved

  • at undersøge, hvor personen kan få hjælp, fx på et hospital, hos en psykolog eller hos lægen
  • at ledsage personen til den hjælp, der er behov for

Professionel hjælp er i de fleste tilfælde nødvendig, men det erstatter ikke din betydning og tilstedeværelse. Vis i handling, at du fortsat gerne vil have kontakt med den selvmordstruede, og at du gerne vil snakke med vedkommende.

Det er vigtigt, at du opfordrer personen til at fortælle den professionelle det, som vedkommende fortæller dig. Du kan eventuelt tilbyde at fortælle den professionelle, hvad du ved.

Men det er ikke kun den selvmordstruede, der har behov for hjælp. Det er også meget tænkeligt, at du selv har brug for hjælp. Det er tungt og voldsomt at vide, at en, man holder af, har det så skidt.

Tal med en god ven, et familiemedlem, en kollega eller en anden, som du har tillid til. Andre kan godt forstå, at du har det meget svært.

Er du barn eller ung, er der særlige hjælpemuligheder for dig:

Hvis du går i skole til og med 10. klasse, kan du søge hjælp hos skolepsykologen eller sundhedsplejersken. Tal fx med din klasselærer for at få hjælp til at kontakte dem.

Hvis du går i gymnasiet eller på HF, er det muligt, at der på din skole er tilknyttet en eller flere gymnasiepsykologer. Spørg eventuelt din studievejleder, eller kig i elevhæftet.

Hvis du går på en SU-berettiget videreuddannelse, har du mulighed for at kontakte Studenterrådgivningen, hvor der er ansat psykologer og socialrådgivere. Din studievejleder kan fortælle dig, hvor den nærmeste studenterrådgivning findes.

Du kan også kontakte BørneTelefonen, som tilbyder gratis og anonym rådgivning. Ring eller send en SMS til 116 111, eller besøg BørneTelefonens hjemmeside for at chatte eller skrive med dem.

Søg professionel hjælp.

I almindelig kontortid på hverdage kan du:

Læge

Måske er dette tilstrækkeligt, måske har du behov for yderligere hjælp. Spørg din læge om, hvor du kan få denne hjælp. Hvis den selvmordstruede pårørende er psykisk eller fysisk syg, har du ret til 12 samtaler hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Læs mere her.

Det er lægen, der skal henvise dig til en sygesikringspsykolog. Hvis du ikke har råd til dette, kan du henvende dig på socialforvaltningen, som ud fra dine økonomiske forhold vil tage stilling til, om de vil dække egenbetalingen. Lægen kan også henvise dig til en psykiater.

Socialforvaltningen

Du kan her undersøge, om der er en psykolog tilknyttet fx socialforvaltningen, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i en ungdomsrådgivning, en familierådgivning eller i en privat hjælpeorganisation i den kommune, hvor du bor. Dette kan socialforvaltningen oplyse dig om. Sådanne samtaler er almindeligvis gratis.

Psykolog

Hvis du har økonomiske midler til det, kan du selv finde en privatpraktiserende psykolog.  Du kan slå psykologer op på internettet eller spørge dig for blandt venner og bekendte. Der er flere mennesker, end du tror, der har haft samtaler hos en psykolog.

Præst

Måske er du mest tryg ved at tale med en præst om dine vanskeligheder. Også præster kan hjælpe dig. Henvend dig fx i den nærmeste kirke. Du behøver ikke at have din gang i kirken for at få hjælp af en præst.

NEFOS – Netværket for selvmordsramte

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Familiemedlemmer, venner og faglige netværkspersoner kan finde hjælp her på hjemmesiden.

Uden for almindelig kontortid og på helligdage kan du:

Denne tekst blev senest opdateret den 25/11/2022