Papageno-prisen

Baggrund

Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at uheldig omtale af selvmord og selvmordsforsøg kan føre til en stigning i antallet af selvmord. I 2005 indførte man en mediepris, Werther-prisen, for at sætte fokus på mediernes omtale af selvmord. Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003.

I 2019 skiftede prisen navn til Papageno-prisen.

Papageno

Papageno-prisen et opkaldt efter fuglefængeren Papageno fra Mozarts opera Tryllefløjten. Papageno bliver selvmordstruet, da han tror, han har mistet sit livs kærlighed, Papagena. Da han vil tage sit liv, griber tre ånder ind og viser Papageno, at der er bedre måder at håndtere situationen på.

Indenfor forskning i mediernes omtale af selvmord og selvmordsforsøg anvendes begrebet ”Papagenoeffekten” som modsvar til “Werthereffekten”. Prisens navn skal derfor minde om, at selve formålet med prisen er, at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en fornuftig måde, så selvmordstruede bliver informeret om hvordan man kan klare en krise, hvordan man kan få hjælp – og hvad man kan gøre som pårørende til en selvmordstruet.

Formålet med prisen

Papageno-prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Formålet med prisen er at fremme en etisk forsvarlig formidling af selvmordsproblematikken i de danske medier, herunder at:

 • forebygge gennem information
 • undgå tabuisering
 • tage hensyn til og beskytte de efterladte
 • oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Formålet og dermed også retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger.

Om prisen

Prisen er på kr. 10.000, og bliver uddelt én gang om året på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 10. september.

Indstilling af kandidater

Enhver kan indstille en kandidat til prisen. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

 • Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning
 • Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
 • Kandidatens kontaktoplysninger skal fremgå (e-mail og telefonnummer)
 • Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Ved udvælgelse af årets modtager af prisen, vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad kandidaten lever op til formålet med prisen.

Arbejdsgruppe/priskomité

 • Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd
 • Annemarie Knigge, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
 • Kir Klysner, Dansk Journalistforbund
 • Christina Petrea Larsen, Center for Selvmordsforskning
Denne tekst blev senest opdateret den 30/05/2024