Projekt ROS: En selvmordsforebyggende indsats på FGU-skoler

Projekt ROS (Realiser, Overbevis og Send videre) – en skolebaseret selvmordsforebyggende indsats på FGU-skoler

Baggrund: Unge med selvmordsadfærd er tilbageholdende med at opsøge hjælp. Derfor er det relevant med en selvmordsforebyggende gatekeeper indsats, som har til formål at uddanne undervisere på FGU-skoler.

Her vil der være undervisning i viden til at erkende selvmordsadfærd, samtalekompetencer til at kunne intervenere og viden om henvisningssteder. Det handler ikke om at kunne behandle, men at kunne forebygge og sætte ind tidligt og henvise til relevant hjælp og evt. behandling.

Ved evidensbaseret implementering er der fokus på strategier, der styrker, at en indsats bliver en del af praksis. Det er således ikke nok, at en selvmordsforebyggende indsats, består af et uddannelsesprogram, der indeholder viden og kompetencer, men at indsatsen målrettes de forhindringer og fremmende faktorer, der er på de enkelte skoler.

Formål: Afprøvning af en evidensbaseret skolebaseret selvmordsforebyggende indsats, der uddanner undervisningspersonale til at agere som gatekeepers. Det er målet at styrke overførbarheden af indsatsen til praksis ved brug implementeringsforskning.

Metode: Flerfold med både behovsundersøgelser inklusiv fokusgruppe interview og spørgeskemaer på forskellige målgrupper på FGU-skoler, samt effekt og feasibility studie af indsatsen.

Status: igangværende

Samarbejdspartnere: FGU Trekanten

Ekstern finansiering: Sundhedsstyrelsen, Styrket selvmordsforebyggelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 25/10/2023