Behandlingskæder og selvmordsforebyggelse

Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen (UUF) igangsatte 2006 i samarbejde med Storstrøms Amts Center for Selvmordsforebyggelse projektet Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

Det er projektets hypotese, at behandlingskæden mellem praktiserende læger og relevante behandlingsmuligheder ofte ikke etableres, når det drejer sig om selvmordstruede personer. En mere effektiv visitation vil kunne understøttes, dels gennem aktiviteter, der støtter lægerne i identifikation og kontakt over for den selvmordstruede, og dels gennem synliggørelse af henvisningsveje.

Projektets formål er derfor at udvikle metoder og systematiserede procedurer til at sikre etableringen af behandlingskæder mellem de praktiserende læger og relevante behandlings- og henvisningsmuligheder, herunder Center for Selvmordsforebyggelse i (tidl.) Storstrøms Amt, samt dokumentere hvilke forudsætninger der er nødvendige for at sikre en optimalt fungerende behandlingskæde.

Status

Projektet er afsluttet.

Evaluering og formidling af projektet

Resultaterne fra projektet vil naturligt blive forankret i UUF samt Center for Selvmordsforebyggelse og blive implementeret i forbindelse med regionsdannelsen.

Projektet inddrager andre relevante sektorer i arbejdet, eksempelvis somatisk og psykiatrisk skadestue samt sektorer repræsenteret i Styregruppen.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016