Beredskab Randers – Tilbud til cutting-ramte

Randers Kommune iværksatte projektet Beredskab Randers i 2007 for midler bevilget af Socialministeriet. Efterfølgende blev projektet ændret til Tilbud til cutting-ramte.

Se projektbeskrivelse

Formål

Projektet er et helhedsorienteret tilbud i samarbejde med Familiehuset. Tilbuddet består af terapigrupper, der tager udgangspunkt i den unges situation, men som samtidig retter sig mod hele familien. Der er to psykologer tilknyttet terapigrupperne.

Formålet med terapigrupperne er at give den unge, og eventuelt forældrene, en forståelse for fænomenet cutting. Den unge skal lære at forholde sig til sine følelser og tilegne sig andre, mere hensigtsmæssige, måder at håndtere disse, end ved brug af cutting.

Målgruppe

Unge i alderen 13-21 år, som skærer i sig selv.

Status

Projektet er afsluttet.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016