Kvalitetsudviklingsprojekt på børneafdelingen, Sygehus Sønderjylland

Børneafdelingen, Sygehus Sønderjylland igangsatte i 2005 projektet Kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende tværsektoriel indsats i forhold til børn og unge, som indlægges på børneafdelingen, Sygehus Sønderjylland, efter forsøg på selvmord for midler bevilget af Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet.

Se Projektbeskrivelse

Projektets formål

Opkvalificere indsatsen for børn og unge, som indlægges på børneafdelingen ved Sygehus Sønderjylland efter selvmordsforsøg.

Målgruppen

Børn og unge under 16 år indlagt på børneafdelingen, Sygehus Sønderjylland, efter forsøg på selvmord.

Resultater

Gennem fokus på en række punkter vurderes resultater for projektet og dermed forandringer for målgruppen:

 • Den unges ophold i Børneafdelingen
 • Opkvalificering af ressourcesygeplejersker
 • Samtaler med den unge og forældrene
 • At udfærdige underretninger
 • Yngre læger og det interne samarbejde
 • Samarbejdet mellem kommunerne og Børneafdelingen
 • Samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien og Børneafdelingen

I forhold til målgruppen ses resultaterne:

 • Kvaliteten i patientforløbet øges, og indlæggelsestiden er afkortet
 • En hurtigere og kvalificeret opfølgning i forhold til de unge og deres familier

Forankring

Der er gjort tiltag, for at projektet kan opnå forankring på en række områder. Udfaldet af disse har været:

 • Større viden, kendskab og sikkerhed over for målgruppen
 • Patientforløbet afvikles hurtigere, så indlæggelsen bliver kortere og bedre kvalitetsmæssigt
 • Samarbejdsaftaler er etableret, så også opfølgningen bliver hurtigere, mindre ressourcekrævende og kvalitetsmæssigt bedre

Formidling

Projektets resultater er i øvrigt formidlet via bl.a. årsrapporter, Personaleblad og Personalemagasin. Projektet formidles fortsat via bl.a. artikler til fagblade og temadag.

Rapporten kan ses her

For yderligere information

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015