Ældres Livsmod

OK Klubben Kolding igangsatte i 2005 projektet Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne eller Ældres Livsmod for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets vigtigste mål er at

  • styrke det lokale forebyggende arbejde
  • styrke samarbejdet mellem frivillige organisationer og foreninger
  • styrke samarbejdet med offentlige instanser
  • skabe stabile netværk
  • motivere mænd til at indgå i frivilligt socialt og forebyggende arbejde
  • øge viden om det gode liv i alderdommen, gode livsvaner og gode mestringsevner
  • etablere hjælpe- og støttearbejde i forhold til ressourcesvage ældre

Nyhedsbrev

Til projektet er knyttet et nyhedsbrev – Ældres Livsmod – som beskriver projektets aktiviteter samt viden på området.

Temadage

Der er desuden afholdt Temadage, som bl.a. omhandler dannelsen af åbne, lokale netværk mellem fagpersoner og frivillige på ældreområdet med det formål at styrke ældres trivsel og livsmod. Der vil fortsat blive afholdt Temadage.

Projektet evalueres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterview i forlængelse af Temadage. Evalueringsresultaterne vil indgå i en afrapportering og i almen formidling gennem links fra relevante hjemmesider samt gennnem nyhedsbrevene og pressen.

Status

Projektet er afsluttet.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015