Opsporing af depression hos ældre mænd

I 2007 iværksatte Rigshospitalet projektet Opsporing af depression hos ældre mænd for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Formål

Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression, mænd og selvmord, mænds sundhed, mænds forhold til sundhedsvæsnet og til pasning af behandlinger.

Det er ud fra dette på det korte sigt målet:

  1. at udarbejde en vurderingsmetode af depression hos den ældre mand, der opfanger både traditionelle symptomer på depression og de særlige symptomer på depression, der optræder hyppigt hos ældre mænd, og som synes at relatere sig mere specifikt til selvmord.
  2. at udarbejde et uddannelsesprogram for de professionelle, der arbejder med ældre i almen praksis, hjemmeplejen og på plejehjemmene med de formål at skabe kompetencer til opsporing af ældre, mandlige, depressive patienter med henblik på forebyggelse af selvmord og forbedringer af det psykiske velbefindende. Det er målet at komme med forslag til kommunikationsredskaber for de professionelle.

På det længere sigt vil resultaterne fra dette projekt skulle medvirke til at skabe baggrund for udviklingen og validering af et screeningsinstrument for depression hos ældre mænd, der kombinerer den traditionelle screening (fx Geriatric Depression Scale) med screening for særlige mandlige symptomer depression. Samtidig skal projektet medvirke til at skabe baggrund for videre udforskning af ældre mænds livskvalitet og fysiske og psykiske sundhed i bredere forstand.

Målgruppe

Rekruttering af interviewpersoner vil ske via samarbejde med EGV. Der vil blive en fordeling over alder dvs. grupper af 65+, 75+ og 80+. Ingen af de interviewede ældre er diagnosticeret med depression eller demens på interviewtidspunktet. Endvidere skal den ældre tale dansk. Derudover er der ingen selektionskriterier, der vil dog tilstræbes en vis fordeling over socialgruppe og faggruppe.

Status

Projektet er afsluttet. For yderlig litteratur se projektbeskrivelsen via ovenstående link.

 

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015