Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mennesker med sindslidelser

Psykiatrien i Århus Amt iværksatte i 2005 projektet Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mennesker med sindslidelser for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

Formålet er at forebygge selvmord og selvmordsforsøg hos mennesker med sindslidelser. Der er tale om et kombineret uddannelses- og udviklingsprojekt af tværsektoriel karakter rettet mod tværfagligt personale i hospitals- og lokalpsykiatrisk regi.

Projektet bygger på hypotesen om, at reduktion af selvmordsadfærd afhænger af, at personalet i alle fagkategorier fokuserer mere på selvmordsadfærd, føler sig kompetente til at vurdere selvmordsrisiko og kan føre samtaler med de pågældende patienter om selvmordstanker, således at et samarbejde med patienterne om bedre mestringsstrategier vil være en naturlig del af den professional opgave.

Forankring

Projektet forankredes ved Center for Selvmordsforebyggelse, der er en specialklinik under Psykiatrien i Region Midtjylland. Uddannelsesindsatsens effekt forankres i psykiatriens medarbejdere. Der vil være behov for ajourføring af viden, ligesom der fortsat vil være behov for uddannelse af nye medarbejdere.

Status

Projektet er afsluttet i november 2008.

Kontaktperson

Ledende psykolog Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse, tlf. 77 89 38 32, E-mail: bhm@psykiatri.aaa.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015