Forskningsbaseret forebyggelse blandt ældre mænd

Baggrund

Der findes ingen forskning, som afdækker ældres mænds evne til at håndtere (mestre) de problemer og påvirkninger, der kan opstå. Der findes ingen forskning, som afdækker og belyser hvilke forhold, der beskytter ældre mænd mod selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord, og der findes ingen forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den ældre selv.

Formål

Projektet har tre formål:

  • at få viden om mestring og om beskyttende forhold med henblik på at formidle denne viden til de ældre selv, alle relevante faggrupper, frivillige samt til den brede offentlighed (pårørende til ældre). Viden om at mestre vanskelige livssituationer og om beskyttende forhold kan i stor udstrækning bidrage til at forebygge ældres selvmordsadfærd.
  • at anvende denne viden til udvikling af forebyggelse rettet mod den ældre selv. Center for Selvmordsforskning gennemfører et forskningsbaseret forebyggelsesprojekt (Travellers), som er rettet mod de sårbare og selvskadende unge med henblik på at lære de unge at mestre vanskelige livssituationer. Der er i dette projekt en del elementer, som kan danne inspirationsgrundlag for et lignende forebyggelsesprojekt rettet mod de ældre (Livet er en rejse).
  • at undersøge effekten af forebyggelse på kort og lang sigt.

Metode

  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Interviewundersøgelse

Samarbejde

Projektet ledes af Center for Selvmordsforskning og sker i samarbejde med Odder Kommune.

Resultater

Projektet er afsluttet december 2011 med rapporten Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd. Rapporten kan bestilles eller downloades i Publikationer.

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023