Regionale variationer

Regionale variationer i selvmordsforsøg

Baggrund

I år 2012 igangsatte Center for Selvmordsforskning projektet Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg, hvis formål er at indsamle data til et landsdækkende register. På nuværende tidspunkt indeholder registret data på selvmordsforsøg fra 2012, 2013, 2014 og 2015 fra Region Nordjylland og Region Sjælland. Data indikerer regionale variationer i selvmordsforsøg.

Formål

Formålet med dette projekt er at lave en karakteristik af de personer, der i perioden 2012-2015 foretog et selvmordsforsøg i Region Nordjylland og Region Sjælland, med henblik på at styrke regionernes forebyggende indsats. Her undersøges forskelle mellem de to regioner, forskelle mellem personer, der har foretaget et selvmordsforsøg og den generelle befolkning i regionerne.

Metode

Registeranalyse af samkørte data fra Register for Selvmordsforsøg og Danmarks Statistik.

Status

Afsluttet marts 2017 med rapporten Regionale variationer i selvmordsforsøg 2012-2015.

Støttet af

Projektet finansieres af Børne- og Socialministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023